Hieronder vind je 6 colleges. In deze colleges probeer ik op een begrijpelijke manier uit te leggen wat ik aan studenten economie heb gedoceerd in het studieprogramma Economics van de Universiteit van Tilburg. Deze cursus gaf ik in de jaren 2005-2018 over de economie van het overheidsoptreden. Deze colleges waren bestemd voor tweedejaars-studenten en bouwden voor een deel op eerstejaars-colleges in dit vak.

Van 5 andere colleges heb ik een aparte cursus gemaakt, getiteld De Europese Unie vanuit economisch perspectief.

De 6 colleges Economie van de overheid hebben respectievelijk de volgende onderwerpen:

College 1: Wanneer explodeert overheidsschuld?

College 2: Begrotingsbeleid

College 3: De optimale inkomstenbelasting

College 4: Zorg

College 5: Verzekeringstheorie

College 6: De zorgverzekering in NL en de VS