Hieronder vind je 11 colleges. In deze colleges probeer ik op een begrijpelijke manier uit te leggen wat ik aan studenten economie heb gedoceerd in het studieprogramma Economics van de Universiteit van Tilburg. Deze cursus gaf ik in de jaren 2005-2018 over de economie van het overheidsoptreden. Deze colleges waren bestemd voor tweedejaars-studenten en bouwden voor een deel op eerstejaars-colleges in dit vak.

Voor cursisten van het HOVO wordt een aparte pagina aangemaakt die binnenkort wordt geïnstalleerd . In deze cursus zijn de colleges 1 tot en met 4 en college 7 verder uitgewerkt. Deze vind je op een aparte (niet openbaar toegankelijke) pagina die binnenkort wordt geïnstalleerd. Uiteraard kunnen de cursisten ook de volgende colleges tot zich nemen:

College 1: Waarom lidstaten lid zijn van een economische unie.

College 2: Wanneer is decentralisatie in een economische unie gewenst?

College 3: Wie/wat heeft invloed op de EU-besluitvorming?

College 4: Migratie in/naar een economische unie

College 5: Wanneer explodeert overheidsschuld?

College 6: Begrotingsbeleid

College 7: Belastingconcurrentie

College 8: De optimale inkomstenbelasting

College 9: Zorg

College 10: Verzekeringstheorie

College 11: De zorgverzekering in NL en de VS